1 2 3 4 5
  • به وب سایت امور مالی دانشگاه فرهنگیان خوش آمدید
  • توجه کنيد که استفاده از سامانه با مرورگر فایرفاکس توصیه می گردد

درباره ما

سایت تخصصی امورمالی دانشگاه فرهنگیان 
این سایت  بدستور جناب آقای صفری مدیر مالی دانشگاه فرهنگیان جهت انتشار اخبار وبخشنامه های مالی مرتبط با کارکنان وادارات امورمالی دانشگاه فرهنگیان می باشد
دراین سایت علاوه بر اخرین بخشنامه ها واخبار مالی می توانید جزئیات پرداختهای دانشگاه در وجه شما را دریافت نمایید
علاوه برجزئیات بزودی صدور فیش حقوق وفیشهای حق التدریس واضافه کار نیز صرفا از طریق این سایت انجام خواهد گرفت
اعضا این سایت محدود به کارکنان شاغل وقراردادی دانشگاه فرهنگیان می باشد وسایر افراد اجازه دسترسی ندارند (موقتا تا فراگیر شدن دسترسی برای عموم  صرفا در بخشهای عمومی ازاد می باشد)
پشتیبانی از علی اکبر زارع
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه فرهنگیان می باشد